Het is klaar

Gepubliceerd op 15 maart 2022 om 14:15

De verkiezingscampagne is afgelopen, ook voor BRUG-M. Het is klaar, het campagne-werk zit erop. Het woord is nu aan de kiezer.

Aan de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Meerssen is nu de keuze hoe het verder moet met onze gemeente. U bepaalt als kiezer welke partijen de komende 4 jaar grote invloed krijgen op het beleid van de gemeente. En dus ook op de keuzes die gemaakt worden. Uw stem is dus van groot belang.

Het is ook klaar met de gemeente zelf.

Althans: dat is de opvatting van BRUG-M. Onze gemeente is te klein om zelfstandig verder te gaan. Laten we eerlijk zijn en erkennen: we redden het niet. Het is klaar. De diverse opgaven waar een gemeente voor is komen te staan en die in de komende jaren nog op ons af zullen komen zijn té complex voor een kleine gemeente als Meerssen. We hebben te weinig menskracht en te weinig deskundigheid in huis – zowel ambtelijk als in de gemeenteraad – om al die opgaven, zoals Woonbeleid, Energietransitie, Jeugdzorg en andere onderdelen van het Sociaal domein en straks de Omgevingswet aan te kunnen. Er is te weinig bestuurskracht.

Willen we al die complexe taken aankunnen, dan moet de ambtelijke organisatie nog verder uitgebreid en versterkt worden – en dat kost geld (los van de vraag waar dat nieuwe, goed opgeleide personeel vandaan moet komen). Dus zijn er dan meer inkomsten nodig en zal de OZB nóg verder omhoog moeten. En die is al het hoogste in heel de regio. Qua woonlasten staat Meerssen zelfs in de top-7 van Nederlandse gemeenten.

En hoe kan de deskundigheid in de raad vergroot worden? Het is binnen een kleine gemeente heel moeilijk

om nieuwe, jongere mensen te vinden die ook voldoende capaciteiten hebben voor het werk als raadslid. Zie de huidige lijsten van partijen, daaruit blijkt dat heel duidelijk. Wat is ook in dit kader het toekomst-perspectief? Is de gemeenteraad in staat, nu en in de toekomst, om goed doordachte besluiten te nemen over de diverse ingewikkelde dossiers?

Zoals bekend heeft Partij BRUG-M over dat alles zeer grote twijfels. Wat ons betreft is het klaar met de huidige gemeente en gaan we richting herindeling. Om dat zorgvuldig te doen, daar hebben we de komende vier jaar voor nodig. En daar willen we u als inwoners bij betrekken.

Dus: aan u als kiezer de keuze of we weer vier jaar blijven doormodderen of niet. Of gaan we als Meerssen nu eindelijk een stap zetten richting de vorming van grotere gemeenten in Zuid-Limburg, gemeenten met meer bestuurskracht? Bent u voor dat laatste, stem dan op BRUG-M. Want wij zijn de enige partij die zich duidelijk uitspreekt vóór herindeling.

Wat ons te doen staat.   

Ook indien we richting herindeling gaan moet er de komende jaren wel nog het nodige gebeuren. Juist dán moet in de diverse kernen geïnvesteerd worden om sterker te staan richting die herindeling. Koers richting herindeling betekent: aan de slag, zorgen dat we er als gemeente goed voor staan en weten wat we willen als er gesprekken met andere gemeenten worden gevoerd. Dat alles met een duidelijk toekomst-perspectief, een heldere stip op de horizon. Dat bedoelen wij ook met ons verkiezingsmotto: ‘Verbinden met de toekomst’. Oftewel: onze gemeente klaar maken voor de toekomst.

Een van de zaken die moeten gebeuren is de dienstverlening aan de inwoners op peil houden en waar nodig verbeteren. Want het leven van alle dag gaat wel gewoon door, ook als we richting herindeling gaan. Zorgen dat beheer- en onderhoudsplannen worden uitgevoerd. Achterstallige zaken oppakken en afhandelen. Burgers die hulp nodig hebben ondersteunen. Dáár wil BRUG-M zich in de komende jaren voor inzetten

En ook het traject richting herindeling vraagt tijd en een zorgvuldige aanpak. Het is van belang u als inwoners daarbij te betrekken en u de vraag voor te leggen welke van de verschillende opties uw voorkeur heeft. Want er zijn meerdere mogelijkheden voor een gemeentelijke herindeling.

Kortom: als we zeggen ‘Het is klaar met de gemeente’, dan bedoelen wij dat we niet langer vasthouden aan de zelfstandige gemeente Meerssen. Maar het werk van de gemeente, in welke vorm dan ook, is nooit klaar. Dat werk wordt namelijk gedaan voor u als inwoners en voor de leefbaarheid van uw woonomgeving.

Op onze website (www.brug-m.nl) staan artikelen met onze argumenten voor ons standpunt over de zelfstandigheid van de gemeente. Daar vindt u ook informatie over onze kandidaten. Heeft u daar vragen over of u wilt anderszins reageren, dan kan dat per e-mail via info@brug-m.nl.

U krijgt dan antwoord van ons en indien gewenst nemen we contact met u op. U vindt ons ook op facebook en instagram.

Tot slot: Het zou zonde zijn om de komende 4 jaar wéér af te wachten en niets te doen om vervolgens in 2026 dan maar weer verder te kijken. Want het is klaar.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.