DE DUURSTE GEMEENTE VAN LIMBURG, nummer 9 van Nederland

De raadsvergadering van november stond - zoals gebruikelijk - geheel in het teken van de meerjarenbegroting, dit keer over de periode 2024 t/m 2027.
Een conclusie is helder: Meerssen is en blijft qua lasten voor de inwoners de duurste gemeente van Limburg. En landelijk gezien staat Meerssen in de top-10 van dure gemeenten (9e plaats).
Inwoners van Meerssen mogen via de lokale belastingen de portemonnee trekken voor een nieuwe raadszaal (€ 500.000,-), voor nieuwe dialect-komborden (€ 160.000,-), voor zes zondagmiddag-optredens op de markt in Meerssen (€ 30.000,-), voor een uitbreiding van de griffie (bedrag in raadsvoorstel niet opgenomen, maar zal ongeveer €180.000 bedragen) en voor € 1.700.000,- aan extra personeel. De vraag is of dit ook leidt tot verbetering in de dienstverlening. Nog steeds bereiken ons signalen van inwoners die ontevreden zijn over de gemeente.
Problemen worden door het College van Lokaal DNA, CDA en KIJK!!! niet opgelost. Vooral vooruitgeschoven. De bewoners aan de Catharinastraat in Ulestraten blijven in de ellende zitten, geen vooruitzicht op verbeterplannen en op een schadevergoeding. De verplaatsing van het milieuhinderlijke Dogstar is na veelvuldig uitstel afgeketst. Project In ’t Riet te Geulle, waar een zorgcomplex zou worden gerealiseerd: mislukt. De bouw van Tiny Houses: op de lange baan geschoven. En voor een actualisatie van het accommodatie beheerplan ontbreekt de menskracht.
Kortom: problemen genoeg in onze gemeente.