Andere onderdelen verkiezingsprogramma

Gepubliceerd op 14 maart 2022 om 14:15

Ons verkiezingsprogramma gaat niet alleen over de zelfstandigheid van de gemeente. Een greep uit de andere onderwerpen in ons programma:

Dienstbaarheid van de gemeente verbeteren: inwoners die hulp nodig hebben of iets willen realiseren moeten de gemeente ervaren als een partner die hen ondersteunt en met hen meedenkt. Een gemeente die naar burger toe werkt vanuit mogelijkheden en kansen. Zoeken wat wél kan en daarnaar handelen.

Inwoners die aangewezen zijn op regelingen in het Sociaal Domein blijven ondersteunen. Bureaucratie verminderen. Regelingen makkelijk bereikbaar en begrijpelijk maken voor inwoners.

Versterking kernen en het eigenaarschap van inwoners betreffende de leefbaarheid in hun kern.

Meer woningen, met name voor starters en senioren. Leegstaande winkels en bedrijfspanden waar mogelijk omzetten in (levensloopbestendige) woningen. Ook inzetten op experimentele woonvormen, zoals Tiny Houses.

Duurzaamheid: Accent op energiebesparing. Voordat besluiten worden genomen nog meer de gevolgen voor milieu, mensen en financiering in kaart brengen. Biodiversiteit in de omgeving vergroten.

Toerisme: Meerssen ontwikkelen en promoten als dé wandelgemeente van de regio!

Wateroverlast: Alert blijven en actieve rol nemen in de samenwerking met Waterschap, Provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk voor een optimale veiligheid. Aandacht voor de materiële/financiële gevolgen voor inwoners, alsook voor de sociale en emotionele effecten van de watersnood.

…… en nog zoveel meer ….

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.