MOTIE VAN BRUG-M INZAKE HET TERREIN VOORMALIGE PAPIERFABRIEK TE WEERT

Gepubliceerd op 30 mei 2022 om 11:01

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 24 mei jl. diende de fractie BRUG-M een motie (voorstel) in betreffende het terrein van de voormalige papierfabriek in de buurtschap Weert. Waarover ging dit? Dat willen we graag in dit artikel nader uitleggen.

Enkele maanden geleden werd bericht dat de papierfabriek te Weert failliet was verklaard. Heel vervelend voor de eigenaar en uiteraard ook voor het personeel, waaronder diverse mensen die in de gemeente Meerssen woonachtig zijn. Het zal voor deze mensen ongetwijfeld een teleurstellende en wellicht ook een verdrietige ervaring zijn geweest om het bedrijf waar zij met hart en ziel gewerkt hebben ten onder te zien gaan.

Na de sluiting van de fabriek doemde de vraag op: Wat nu? Wat gaat met de fabrieksgebouwen en het fabrieksterrein gebeuren?

MEGALOODS

Inmiddels is bekend geworden dat een andere onderneming het bedrijf heeft gekocht. Deze onderneming heeft plannen om op de plek waar nu nog de fabriek staat een megaloods te bouwen, bestemd voor distributie van goederen. Dat betekent een immens groot en hoog gebouw en veel vrachtverkeer – en dát in een rustieke buurtschap als Weert! We kunnen ons voorstellen dat de inwoners van Weert daar niet blij mee zijn. Wij vinden in elk geval als lokale partij een dergelijke megaloods op die plek absoluut onverstandig, zelfs onacceptabel.

Papierfabriek Weert

ZORGEN EN KRITIEK  BRUG-M

BRUG-M heeft haar zorgen over deze ontwikkeling enkele weken geleden aan het College van B&W kenbaar gemaakt. Tevens hebben we onze teleurstelling aangegeven over het feit dat het gemeentebestuur niet eerder actie ondernomen heeft om zelf een optie tot aankoop van de fabriek en het fabrieksterrein te krijgen en zodoende regie te houden over de toekomstige bestemming van dit gebied. 

VOORBEREIDINGSBESLUIT

In een besloten deel van de raadsvergadering heeft het College van B&W aan de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit betreffende dit fabrieksterrein te nemen - en dat is ook gebeurd, het voorstel werd unaniem door de raad aangenomen. Daardoor kan er een jaar lang geen ontwikkeling van dit gebied plaatsvinden en ‘koopt’ de gemeente als het ware tijd om met de nieuwe eigenaar te kunnen onderhandelen over de bestemming van het fabrieksterrein en zelf plannen te ontwerpen.

 

MOTIE

De fractie BRUG-M diende vervolgens een motie (voorstel) in waarmee het College opdracht werd gegeven om nog in dit jaar te laten onderzoeken in hoeverre het terrein van de voormalige papierfabriek ontwikkeld kan worden tot natuurgebied en cultuur-historisch erfgoed (met kansen voor toerisme), dit in combinatie met (beperkte) woningbouw.

Immers: de Geul stroomt hier, is al decennia lang aan het oog van inwoners onttrokken, maar kan nu weer zichtbaar gemaakt worden. Tevens staan op het fabrieksterrein twee prachtige villa’s, die bij een juiste gebiedsontwikkeling ook beter tot hun recht kunnen komen. De buurtschap Weert behoort al tot de Landgoederenzône en het Buitengoed Geul & Maas en dat kan nu een extra toevoeging krijgen. Kortom: wij menen dat er geweldige mogelijkheden zijn om dit gebied prachtig te ontwikkelen. Er ligt hier een verborgen schat die ontwikkeld moet worden!

 

BETROKKENHEID INWONERS WEERT                                                                                                                                                                            

Dat alles moet uiteraard in nauw overleg met de inwoners van Weert gebeuren, het draagvlak onder de plaatselijke bewoners voor de toekomstplannen is van groot belang - ook dat hebben we in de motie staan.  In de motie staat tevens dat dit onderzoek voor het eind van 2022 afgerond moet zijn.

De motie van BRUG-M werd unaniem door de raad aangenomen.

 

U kunt de motie lezen door hier te klikken.

Villa Tielens in Weert

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.