WEDEROM MEER BUDGET NODIG VOOR PERSONEEL GEMEENTE

Onlangs heeft de gemeenteraad een voorstel van het College van B&W ontvangen om
€ 900.000,- extra uit te trekken voor de inhuur van personeel en invulling van vacatures. Let wel: dit is voor de tweede helft van 2024! Hoe het verder moet in 2025 en de jaren daarna staat niet in het voorstel.

Dit voorstel wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van woensdag 29 mei, dan wordt ook een besluit hierover genomen. Eerste bespreking is tijdens de oordeelsvormende raadsbijeenkomst (OoRa) van donderdag 16 mei. Gaat de raad niet akkoord met dit voorstel, dan kunnen bepaalde taken niet meer uitgevoerd worden, zo staat er in het voorstel te lezen. Een noodoproep dus.


Geen verrassing, gebrek aan bestuurskracht.
Maar wel een noodoproep die voor onze fractie niet verrassend is. Dit is namelijk in de afgelopen jaren vaker gebeurd. Steeds opnieuw worden dure oplossingen voor de korte termijn bedacht, steeds opnieuw meer budget, steeds opnieuw dezelfde argumenten.

BRUG-M heeft zich in de afgelopen jaren meerdere malen uitgesproken vóór de vorming van grotere gemeenten en dus beëindiging van de zelfstandige gemeente Meerssen. Volgens ons is onze gemeente te klein om alle complexe opgaven die op de lokale overheden afkomen aan te kunnen. De vraag is of we daarin als kleine gemeente slagen - BRUG-M heeft daarover in elk geval grote twijfels. Vraagstukken zoals het sociale domein, waaronder de Jeugdzorg, energietransitie en klimaatadaptatie, waterveiligheid, invoering Omgevingswet, e.d. vragen veel van een gemeente. Daarvoor is namelijk bestuurskracht en deskundigheid in College en gemeenteraad nodig, alsook voldoende en geschikt personeel.

 

Een kostbare zaak

Wat dat laatste betreft: dat personeel is heel moeilijk te vinden bij de huidige arbeidsmarkt. Met dat probleem kampen meerdere, zo niet alle gemeenten. Gevolg is dat alle gemeenten in dezelfde vijver vissen om geschikt personeel te vinden en met elkaar moeten concurreren om mensen met de benodigde kwaliteiten binnen te halen. Vacatures kunnen daardoor niet altijd ingevuld worden en daardoor wordt de werkdruk op het bestaande personeel groter, met als gevolg hoog ziekteverzuim. Als noodoplossing worden dan externe vakmensen tijdelijk ingehuurd en die kosten 1,5 tot 2x zoveel als regulier personeel. Een kostbare zaak dus.

 

Stapelen.

De gemeenteraad van Meerssen heeft in 2021 besloten om het budget voor aanstellingen van personeel uit te breiden met € 1,8 miljoen. De fractie van BRUG-M heeft  toen tegengestemd omdat we niet geloofden in deze aanpak - en dat doen we nog steeds niet -  die volgens ons het werkelijke probleem niet oplost, maar vooruitschuift. Elke gemeente die voor zichzelf jaarlijks allerlei noodverbanden plakt lijkt ons niet de juiste weg en zien wij als korte termijn-denken. En daar komt nu nog eens € 900.000,- extra bij! Erbij, en weer erbij. Stapelen!

 

Grotere gemeenten of OZB omhoog?

Er is een structurele, duurzame aanpak nodig en wij menen dat de vorming van grotere gemeenten die kan bieden. Want als we als kleine gemeente het budget voor personeel nog verder uitbreiden en dat structureel opnemen in de begroting dan is het nog maar de vraag of dat betaalbaar is. Of gaan we gewoon weer de OZB verder verhogen om dit mogelijk te maken?.....