TERUGBLIK OP DE RAADSVERGADERING VAN 14 DECEMBER

De raadsvergadering van 14 december was een lange zit. Er werd al een uur eerder begonnen vanwege de vele agendapunten, maar ook dat mocht niet baten: de vergadering liep door tot 01.00 uur ’s nachts. De afspraak is dat raadsvergaderingen (die op donderdag plaatsvinden) tot uiterlijk 23.00 uur duren; is de agenda dan niet af, dan wordt op maandag daarna verder vergaderd. Deze keer koos de meerderheid van de raad er echter voor om dóór te vergaderen na 23.00 uur - blijkbaar hadden deze raadsleden geen zin om op maandag terug te moeten komen. De vraag is echter of het wel zo verstandig is om na 23.00 uur (na 5 uur vergadertijd!) door te gaan, of er dan nog voldoende energie is onder de vergaderdeelnemers om te komen tot zorgvuldige besluitvorming. De eindtijd van 23.00 uur is immers niet voor niets ooit bedacht en vastgelegd. Hoe dan ook, om 1 uur in de nacht besloot de burgemeester als voorzitter van de raad de vergadering.
Deze raadsvergadering werd gekenmerkt door diverse langdurige schorsingen, veelal aangevraagd door of vanuit de coalitiepartijen. We kunnen ons voorstellen dat veel belangstellende kijkers via de livestream zijn afgehaakt.
Ook bleek wederom dat coalitie enerzijds en oppositiepartij BRUG-M anderzijds in diverse onderwerpen lijnrecht tegenover elkaar staan.
Over de belangrijkste onderwerpen van deze vergaderingen berichten we in aparte artikelen.