Verbinding

Visie BRUG-M:

BRUG-M wil verbinding tot stand brengen binnen de Meerssens samenleving: verbinding tussen gemeentebestuur en burgers, maar ook tussen inwoners onderling. Ook verbinding tussen de vijf kernen waaruit de gemeente bestaat. Verbondenheid zorgt voor het gevoel van saamhorigheid en beide zijn uiterst belangrijk voor het ontwikkelen van gemeenschapszin. Het denken in kampen levert weinig perspectief op, het zoeken naar verbinding en het werken vanuit verbondenheid juist wel.