Openheid

Visie BRUG-M:

Openheid en transparantie is van groot belang voor een positief georiënteerde samenleving. Het gemeentebestuur heeft daar een voorbeeld functie in te vervullen: geen verborgen agenda’s, geen doofpotcultuur, geen achterkamertjespolitiek en geen besloten vergadering, maar open en transparant berichten aan de burgers over de diverse beleidsonderwerpen, over problemen, over ontwikkelingen, e.d. Openbaar bestuur moet ook werkelijk openbaar zijn en dus te volgen voor burgers.