Project ‘In ’t Riet’ te Geulle

Al diverse jaren is de gemeente Meerssen in overleg met een initiatiefnemer (Rendiz / Zorg&Co) om gebouw en terrein van de voormalige basisschool ‘In ‘t Riet’ én dat van gemeenschapshuis De Kleioave te Geulle om te zetten in een zorgcentrum + accommodatie voor o.a. de bejaardenvereniging. Het College heeft onlangs laten weten dat zij het overleg met de initiatiefnemer heeft stopgezet en dat dit project niet doorgaat. Een project waar inwoners en verenigingen van Geulle al jaren met smart op wachten. De initiatiefnemer heeft inmiddels laten weten dit besluit van het College zeer te betreuren, alsook dat men nog kansen ziet om het project wél te realiseren.

De fractie BRUG-M zal in de raadsvergadering van donderdag 14 december een motie indienen, waarin we voorstellen om in Geulle een openbare bijeenkomst te laten organiseren waarin zowel de initiatiefnemer als het gemeentebestuur worden gevraagd hun verhaal te doen over het stopzetten door Meerssen van deze ontwikkeling. Openheid van zaken is volgens ons in deze kwestie broodnodig. Afwachten is of de andere partijen in de raad onze oproep zullen steunen. Op de website van BRUG-M is de tekst van deze motie te lezen.