Jan Gulikers (BRUG-M) stopt tijdelijk wegens ziekteverlof als raadslid

Jan Gulikers, fractievoorzitter van Partij BRUG-M in de gemeenteraad van Meerssen, heeft zijn werkzaamheden als raadslid en fractievoorzitter tijdelijk neergelegd. Reden daarvan is dat hij een medische operatie dient te ondergaan vanwege een tumor en daardoor ziekteverlof heeft opgenomen per 1 april 2024. Zijn afwezigheid in de gemeenteraad zal zeker tot medio juli gaan duren.

Jan Gulikers zal gedurende zijn ziekteverlof als raadslid vervangen worden door dhr. Frank Lam, die momenteel namens BRUG-M burgerlid is van de oordeelsvormende raadsbijeenkomst. Tijdens de raadsvergadering op 11 april zal dhr. Lam worden benoemd.

Fractie, steunfractie en partijbestuur wensen Jan Gulikers heel veel sterkte voor de ingreep in het MUMC en een spoedig herstel daarna.

Frank Lam wensen we veel succes toe als vervangend raadslid van onze gemeente.