Integriteit

Visie BRUG-M:

Het vasthouden aan waarden en normen, ook als deze van buitenaf onder druk staan. Eerlijk en over het eigen gedrag en keuzes verantwoording afleggen. Intrinsiek betrouwbaar: zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Geloofwaardigheid en vertrouwen is dan van belang.

Geen besluit omwille van macht, partijbelang of persoonlijk gewin maar omwille van morele principes. Geen besluit op basis van emoties, maar komen tot evenwichtige en zorgvuldige besluiten die ook innerlijk ‘goed’ voelen.