Bert Slangen

Het rijk stoot meer en meer taken af naar gemeenten zgn. omdat gemeenten het kortst bij de burger staat. Verkapte bezuinigingen, want voldoende budget wordt niet meegeleverd. Daarnaast is er geen aandacht voor de personele aspecten van deze decentralisatie van taken. Het gemeentelijk personeelsbestand is kwalitatief en kwantitatief niet opgewassen voor deze toevloed aan taken. En probeer maar eens in het huidige tijdsgewricht aan gekwalificeerd personeel te komen. Niet alleen Meerssen maar alle kleine gemeenten hebben hiermee te maken. Vandaar dat ik voorstander ben om de krachten te bundelen en de gemeente Meerssen samen met omliggende gemeenten om te vormen tot een grote gemeente die de complexe uitdagingen wel aan kan. Alleen BRUG-M is hier in Meerssen voorstander van. Vandaar dat ik na de raadsverkiezingen in ‘22 besloten heb me aan te melden als lid van BRUG-M. 
Met een verkeerskundige en sociaal geografische achtergrond, wil ik bij BRUG-M tevens een bijdrage leveren aan de lokale democratie. BRUG-M is voor mij de partij die staat voor de kernwaarden die ook ik onderschrijf. Via debat en inhoud bijdragen aan meningsvorming en besluitvorming met voldoende oog voor de inwoners door ze actief te betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming. Uiteraard met behoud van de positie van de gemeenteraad.
Tijdens mijn aanstelling bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het dualisme ingevoerd en zag ik van nabij dat gemeenten met vallen en opstaan leerden omgaan met de gescheiden rollen van raad en college. Ook vandaag de dag, ruim 20 jaar na invoering van het dualisme, zie ik raadsleden en wethouders worstelen met deze gescheiden taken. Ook in Meerssen. Dat moet en kan beter.

 

Ik heb vanaf mijn studietijd meer dan 45 jaar in Noord Brabant en Zuid Holland gewoond. Met mijn vrouw Babča woon ik, sinds de zomer van 2020, weer in Meerssen. We hebben 3 kinderen en een kleinzoon, Livius

Mail; bert.slangen@meerssen.nl