Betrokkenheid

Visie BRUG-M

Waar mensen zich betrokken voelen zullen ze zich ook inspannen om een bepaald doel te bereiken.
Het is van groot belang dat het gemeentebestuur mensen zo vroeg mogelijk betrekt bij het ontwikkelen van beleid, bij het oplossen van problemen, bij het uitvoeren van activiteiten, e.d.
De betrokkenheid van burgers is van groot belang voor het creëren van een breed draagvlak.
Geen besluiten die van bovenaf over de hoofden van mensen worden uitgestort, maar mensen betrokken maken en daarmee draagvlak creëren.