MOTIE (VOORSTEL) VAN BRUG-M OM EEN OPENBARE INFORMATIEBIJEENKOMST OVER HET MISLUKTE PROJECT ‘IN ’T RIET’(GEULLE) TE HOUDEN NIET AANGENOMEN !

 

Al diverse jaren is de gemeente Meerssen in overleg geweest met een initiatiefnemer (Rendiz, c.q. Zorg & Co) om gebouw en terrein van de voormalige basisschool ‘In ‘t Riet’ én dat van gemeenschapshuis De Kleioave te Geulle om te zetten in een zorgcentrum, waarin ook ruimte zou komen waar de Bejaardenvereniging Geulle, de Heemkundevereniging Geulle en eventueel andere verenigingen hun activiteiten kunnen houden.  Het College van B&W heeft onlangs laten weten dat zij het overleg met de initiatiefnemer heeft stopgezet en dat dit project niet doorgaat. Een project waar inwoners en verenigingen van Geulle al jaren met smart op wachten. De initiatiefnemer heeft inmiddels laten weten dit besluit van het College zeer te betreuren, alsook dat men nog kansen ziet om het project wél te realiseren.

De fractie BRUG-M heeft tijdens de raadsvergadering van 14 december een motie ingediend, waarin voorgesteld werd om in Geulle een openbare bijeenkomst te laten organiseren waarbij zowel de initiatiefnemer als het gemeentebestuur uitleg kunnen geven over het stopzetten door Meerssen van deze ontwikkeling. Juiste, volledige informatie en openheid van zaken is volgens ons in deze kwestie broodnodig.

De verantwoordelijke wethouder wilde echter niet meewerken aan een dergelijke openbare bijeenkomst, die hij als ‘tribunaal’ betitelde. Wel wil hij de raad informeren tijdens een besloten vergadering in januari, waarin dan aan raadsleden die aan deze bijeenkomst deelnemen geheimhouding zal worden opgelegd. Probleem is dan wel dat de raad eenzijdig geïnformeerd wordt over een traject dat mislukt is. We vragen ons af waarom dit niet op transparante wijze kan, ervan uitgaande dat de gemeente de beëindiging van de samenwerking op juridisch juiste wijze heeft gedaan – dan mag dat toch openbaar bekend worden? De fractie BRUG-M beraadt zich nog over haar deelname aan de besloten bijeenkomst. 

Hoe dan ook, de andere fracties in de gemeenteraad volgden de wethouder en dus kreeg de motie van BRUG-M geen meerderheid en werd deze verworpen.