Penningmeester
Fer Beulen

Na 10 jaar ben ik overgestapt naar de gemeente Meerssen als financieel adviseur. Na alweer10 jaar ben ik begonnen als financieel adviseur bij de dienst PWS (Publieke Weken en Sport)van de gemeente Maastricht. Na 3 jaar heb ik mogen participeren in het traject samenvoeginvan de financiële administraties van de diverse diensten naar één centrale financiële administratie van de gemeente Maastricht.
De laatste 2 jaar heb ik als financieel adviseur gewerkt voor het concern van de gemeente Maastricht. Vanaf 2008 heb ik gewerkt als financieel adviseur bij de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Hierbij ging het in eerste instantie om de samenvoeging van de brandweerkorpsen van de gemeenten in Zuid Limburg. In 2014 is de Wet Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio in werking getreden.

 

Ik heb dus altijd in een politieke - ambtelijke omgeving gewerkt.
Mijn ruime kennis en ervaring op het gebied van gemeentelijk financiën wil ik graag inzetten voor de gemeente Meerssen.
De laatste jaren volg ik de politiek in Meerssen. Hierbij is mij de werkwijze van Brug-M in de raad opgevallen. Altijd proberen om op inhoud te discussiëren, vasthouden aan de kernwaarden zoals op de site staat vermeld. Duidelijk en gemotiveerd de standpunten onder de aandacht brengen. Dit is voor mij de reden dat ik lid ben geworden van Brug-M en dat ik de fractie graag wil ondersteunen.