Zoals eerder door ons werd bericht is Jan Gulikers vanaf 1 april wegens ziekteverlof niet meer actief als lid van de gemeenteraad en daardoor ook niet meer in functie als fractievoorzitter van BRUG-M en lid van enkele raadscommissies.

Bij hem was nl. eind maart een kwaadaardige tumor in de tong geconstateerd, waarvoor een operatie dringend noodzakelijk was. Die medische ingreep is succesvol verlopen. Momenteel is Jan nog volop bezig met zijn hersteltraject en dat verloopt voorspoedig.

 

Van rechtswege is bepaald dat een langdurig ziekteverlof van raadsleden zonder meer 16 weken duurt en niet ingekort kan worden. Dit ziekteverlof kan daarna maximaal 2x met dezelfde periode van 16 weken verlengd worden. De huidige ziekteverlofperiode van Jan eindigt derhalve per 22 juli.

Jan heeft aangegeven dat hij zich hersteld en sterk genoeg voelt om dan zijn taak als raadslid weer op te pakken. Tevens zal hij dan terugkeren in zijn functie van fractievoorzitter van BRUG-M, alsook als lid van een tweetal commissies in de raad, te weten de vertrouwenscommissie en de werkgeverscommissie. We wensen Jan veel succes toe bij de hervatting van zijn eerdere werkzaamheden – welkom terug!

 

We danken degenen die Jan hebben vervangen gedurende zijn ziekteverlof: Frank Lam (als raadslid), Jacques Arntz (als fractievoorzitter en lid presidium) en Gerrit van der Bijl (als lid van twee commissies). Het geeft als bestuur een gerust gevoel om in situaties als het ziekteverlof van een raadslid terug te kunnen vallen op deskundige en betrokken partijgenoten.

Frank Lam neemt na de terugkeer van Jan Gulikers weer zijn eerdere taak als burgerlid van de Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst op, waarvoor we ook hem veel succes wensen.

 

Tot slot wensen wij u allen een ontspannende zomer toe.

 

Met vriendelijke groet:

Bestuur Partij BRUG-M