‘CHEESE-GATE’: DE KWESTIE KAASBOER

Elke week is op donderdag markt op het plein voor de basiliek in de kern Meerssen. Deze weekmarkt wordt over het algemeen goed bezocht, zeker bij goed weer is het gezellig en sfeervol, ook al door de combinatie met de horecaterrassen. Er is een marktcomité actief, gevormd door enkele inwoners van Meerssen, dat de contacten onderhoudt met de marktkooplieden, zorgt dat op de markt een en ander ordelijk verloopt en dat bij bepaalde gelegenheden speciale acties organiseert (bv. met Sinterklaas, Kerst, Pasen, Vlaggetjesdag eerste haringen, e.d.).

Enkele weken geleden ontving de fractie BRUG-M van het marktcomité signalen over een situatie op de Markt in Meerssen. De gemeente had nl. de kaasboer die al enkele jaren op de markt staat laten weten dat hij niet meer welkom was; diens standplaats had de gemeente toegewezen aan een andere kaasboer.

De leden van het marktcomité snapten niets van die beslissing omdat volgens hen de meeste marktbezoekers uiterst tevreden waren over de kaasboer. Wat hen ook stoorde: met het marktcomité was door de gemeente op geen enkele wijze gesproken over de wisseling van kaasboer en op verzoeken van het marktcomité voor een gesprek werd door de gemeente niet gereageerd.

De fractie BRUG-M heeft op 1 februari over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W, o.a. om helder te krijgen wat de reden was van de wisseling en waarom er geen overleg met het marktcomité was geweest. Onze vragen toen nog niet in het openbaar, dit om de zaak niet al te groot te maken. Echter: na 4 weken hadden we nog altijd geen reactie van het College ontvangen.

Inmiddels was de kaasboer die weggestuurd was naar de rechter gestapt om de beslissing van de gemeente aan te vechten. De rechter heeft vorige week aangegeven dat definitieve uitspraak over 6 weken volgt (dus medio april), maar gaf wel alvast aan dat de gemeente verzuimd had om de kaasboer voldoende gelegenheid te bieden om bezwaar te maken tegen het intrekken van de vergunning om op de markt te staan.

Daarop heeft de voorzieningenrechter besloten dat in afwachting van de definitieve uitspraak voorlopig beide kaasboeren op de markt mogen staan. Een tik op de vingers van het College dus.

De fractie BRUG-M heeft inmiddels nieuwe vragen aan het College van B&W gesteld, nu in een formelere versie, op basis van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad. Het College is verplicht deze vragen te beantwoorden binnen de termijn van maximaal 25 werkdagen. Bijgevoegd onze brief met deze artikel 40-vragen. We zijn zeer benieuwd naar de beantwoording, alsook naar de definitieve uitspraak van de rechter.

Blijft de vraag waarom de verantwoordelijke portefeuillehouder en de marktmeester (een ambtelijke medewerker) hierover niet overlegd hebben met het marktcomité.