Secretaris
Nico Vroom

In 1992 werd ik in Maastricht geplaatst in de functie van Provinciaal Militair Commandant Limburg tvs Commandant van het Regiment Limburgse Jagers. Dat was de reden om een huis in de regio te zoeken. Dat vonden mijn gezin met drie jongens in de middelbare schoolleeftijd in Meerssen. Het dorp met alle voorzieningen en verbindingen naar alle windstreken. Het zou een voorlopig eindpunt moeten zijn van alle omzwervingen in binnen- en buitenland, die ik sinds mijn geboorte in 1947 in Leiden heb gemaakt oa door mijn beroep van officier bij de Koninklijke Landmacht. Door de functie in Maastricht heb ik, mede door de overstromingen in 1992 en 1995, snel kennis gemaakt met Limburg, zowel op bestuurlijk niveau, als bevolking. Dat laatste ook door de band, die mijn Regiment Limburgse Jagers had en heeft met vele organisaties, als schutterijen en muziekgezelschappen. Dat heb ik ervaren in Meerssen bij diverse gelegenheden, als de beëdiging van nieuwe militairen op de Markt, concerten van ons Fanfarekorps, etc. Maar ook de ondersteuning, zoals bij de grote overstromingen in juni jl toen nagenoeg het hele 42e bataljon Limburgse Jagers  is ingezet in Limburg oa in Meerssen  bij de duiker, Valkenburg evacuatie bewoners etc.

Uit die contacten volgde mijn adviseurschap bij de voormalige Harmonie en lidmaatschap van het Meerssens Mannenkoor. Ook bleef ik na mijn functioneel leeftijdsontslag betrokken bij mijn regiment, als voorzitter van de ondersteunende Stichting RLJ.  In relatie tot Maastricht ben ik sinds 1996 lid van het Oranje comité van die stad. En ben al 17 jaar medeorganisator van de jaarlijkse Reumacollecte in Meerssen.

Voor ons mooie dorp en haar naaste omgeving wil ik mij graag inzetten ter  de ondersteuning van het bestuur en haar vertegenwoordigers in de functie van secretaris van de vereniging