WELKOM BIJ BRUG-M


BRUG-M is een politieke partij in de gemeente Meerssen,
opgericht in 2013.

De naam BRUG-M ( "brug - ém" )  is gevormd door de
eerste letter van de namen van de vijf kernen waaruit
de gemeente bestaat:
Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen.

De M van Meerssen staat achteraan om daarmee uit
te drukken dat de kern Meerssen niet belangrijker is
dan de andere kernen.

Ook Bunde, Rothem, Ulestraten en Geulle
tellen volop mee en voor onze partij zijn alle kernen gelijkwaardig. 

Dogstar

BEDRIJFSVERPLAATSING DOGSTAR

 

In de raadsvergadering van 16 maart 2023 heeft Gerrit van der Bijl namens de fractie BRUG-M met een motie het College gesteund in de gesprekken die de wethouder gaat voeren zowel met de eigenaar van het Rijksmonument als met de firma Dogstar aan De Molenweg 12 in Meerssen.

Het bedrijf Dogstar produceert al enige jaren in het gebouwencomplex hondenbrokken van kadavers met gebruikmaking van een milieuvergunning voor dit bedrijf dat in de op één na zwaarste milieucategorie zit.

Ondanks de naleving door Dogstar van de vele milieuvoorschriften  ervaren de omwonenden toch meermalen stank- en geuroverlast.

De gesprekken over een bedrijfsverplaatsing zijn complex omdat er alleen succes kan worden bereikt als tegelijk zowel met de pandeigenaar over de bestemmingswijziging als met de huurder van het pand over bedrijfsverplaatsing overeenstemming kan worden bereikt.

De motie kreeg veel steun van de andere fracties (13 stemmen voor en 4 tegen) nadat deze op enkele onderdelen was aangepast.

De wethouder Bongarts kan nu de gesprekken aangaan vanuit de wetenschap dat de raad sympathiek zal staan als er straks een goed onderbouwd en gedocumenteerd voorstel voor een financiële bijdrage komt.

Lees de motie hier

Lees meer »