ZOMERPERIODE: TIJD OM

  NA TE DENKEN OVER DE

  TOEKOMST! MET U ERBIJ?..

 

Met de gemeenteraadsvergadering van 6 juli werd de eerste helft van het politieke jaar 2023 afgesloten. De fractie BRUG-M heeft zich in de afgelopen maanden wederom laten zien als een kritische partij, gericht op de inhoud, wars van politieke spelletjes en voorstander van een transparant gemeentebestuur.

Voor ons graag een inhoudelijk debat, op basis van argumenten en met de nodige dossierkennis, zodat we in de raad tot zorgvuldige besluiten kunnen komen. Daarnaast proberen we onze ombudsfunctie voor inwoners die ons benaderen voor advies en onder-steuning invulling te geven. BRUG-M zet zich in voor een lokale overheid die dienstbaar is aan haar inwoners - politiek is er voor de mensen, niet andersom.

 

De zomer is een tijd om tot rust te komen, maar ook om nieuwe energie op te doen. En een tijd om te beschouwen en na te denken over de toekomst. Dat geldt voor ons, maar ongetwijfeld ook voor u als inwoners van onze gemeente.

 

  MENSEN GEZOCHT!

Volgt u de politiek en bent u maat-schappelijk betrokken? Spreekt het gedachtengoed van BRUG-M u aan? Dan is het wellicht een optie om aan te sluiten bij onze partij. U bent van harte welkom als lid, maar ook kunt u in onze steunfractie meedenken en meepraten over het gemeentelijk beleid. Op die manier kunt u indirect een bijdrage leveren aan het bestuur van onze gemeente. We hebben nl.  mensen nodig die niet langs de kant blijven staan roepen wat er allemaal fout gaat, maar die zich willen inzetten om het gemeentelijk beleid te verbeteren. Iets voor u?.... Denk er eens over na in deze zomerperiode.

 

  WELKE MENSEN ZOEKEN WE?

Mensen met een brede kijk op de samenleving. Mensen die problemen benaderen vanuit inhoud, niet vanuit emotie. Mensen met de nodige kennis en inzicht betreffende maat-schappelijke ontwikkelingen. Mensen die midden in de samenleving staan, die weten wat er onder de mensen leeft. Mensen die zich willen inzetten voor sociale rechtvaardigheid, voor gelijke kansen en een gelijke behan-deling van burgers. Mensen die wars zijn van vriendjespolitiek en wars zijn van politieke spelletjes. Mensen die net als wij transparantie en openheid belangrijk vinden.

U hoeft geen bestuursfunctie bij een vereniging te hebben of een groot netwerk (mag wel, maar is niet perse nodig bij ons). Het gaat ons nl. om uw inhoudelijke kwaliteiten, niet om uw bekendheid of populariteit. O ja, u moet wel een teamplayer zijn of willen worden.

 

  INFO

Nadere info over BRUG-M en de kernwaarden van onze partij is te vinden op onze website: www.brug-m.nl Maar nog liever staan we u persoonlijk te woord. Mail of bel gerust met een van onze raadsleden of met het bestuur, dan wordt een afspraak met u gemaakt. Nieuwe mensen binnen onze steunfractie worden uiteraard begeleid door de meer ervaren partijleden.