Daan Schatteman benoemd tot Erelid van BRUG-M

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de lokale politieke partij BRUG-M op 19 maart jl. zijn De bestuursleden Marc Schats en Fer Beulen herbenoemd, als respectievelijk voorzitter en penningmeester. Daan Schatteman werd door het bestuur benoemd tot erelid, dit vanwege zijn verdiensten voor de partij in de afgelopen jaren.

Daan, samen met zijn echtgenote Iele woonachtig in Ulestraten, is sinds november 2017 lid van de steunfractie van BRUG-M en heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 én 2022 op de kieslijst van onze partij gestaan.

Tijdens vergaderingen van fractie, steunfractie en bestuur vormde Daan met zijn inbreng steeds het morele geweten van de partij. Met zijn kennis en ervaring, met name opgedaan als  vertrouwenspersoon van een zorginstelling, wist hij steeds de juiste dingen te zeggen of de juiste vragen te stellen om dossiers nog beter te doorgronden en gemeentelijke kwesties evenwichtig te benaderen. Met name op het gebied van het sociaal domein en dan specifiek betreffende het thema ‘dementie onder de inwoners’ leverde Daan een belangrijke bijdrage in het overleg van onze partij.

Omdat hij steeds meer nodig is als mantelzorger heeft Daan enkele maanden geleden besloten om te stoppen als lid van de steunfractie. Wel blijft hij actief als lid van een gemeentelijke werkgroep om Meerssen te ontwikkelen tot ‘dementie-vriendelijke gemeente’. Tevens blijft hij betrokken bij onze partij en zal hij waar nodig en gewenst ons blijven adviseren.

De foto’s van de overhandiging van de oorkonde, behorende bij het erelid-maatschap, werden bij Daan thuis gemaakt. Namens het bestuur was Angelique van Geel-Laven daarbij aanwezig, namens de fractie Jan Gulikers. Samen overhandigden zij de oorkonde aan Daan.

Daan, nogmaals dank voor jouw bijdrage in de afgelopen jaren en proficiat met je erelidmaatschap van onze partij.

We wensen jou en Iele alle goeds voor de komende jaren.