Verantwoordelijkheid

Visie BRUG-M:

Het gemeentebestuur dient haar verantwoordelijkheid te nemen bij allerhande zaken die spelen, dient helder te maken wat de burgers kunnen en mogen verwachten. Niet de kop in het zand steken, maar helder maken waar men voor staat, hoe men problemen gaat aanpakken. Maar ook : verantwoording afleggen aan de burgers. Dat geldt voor zowel college van B&W alsook de leden van de gemeenteraad. Maar het geldt ook voor de burgers: ook die dienen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet alle problemen op het bordje van de (lokale) overheid te leggen. Waar instanties of personen hun verantwoordelijkheid niet nemen dienen zij daarop gewezen te worden. Het gaat dus op het nemen van verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording, elke dag opnieuw.