Algemene ledenvergadering

 

Algemene ledenvergadering BRUG-M partij.

 

Geacht lid BRUGM ,

 

Ook dit najaar en wel op dinsdag 14 november a.s. zal Uw partij BRUG M de half jaarlijkse  Algemene Openbare Ledenvergadering houden . Ditmaal zal deze plaatsvinden in Connect5 aan de Markt in Meerssen, van 19.30-21.30 .

 

Tussen 19.30 en 20.15 uur zal aan de orde zijn

  • Verslag ALV 28 februari j.l.
  • Benoeming van Angelique van Geel tot bestuurslid
  • Begroting 2024
  • Actuele thema’s en een terugblik op de begrotingsvergadering van 6 en 9 november j.l..

 

Van 20.15 tot 20.30 uur pauze met een drankje.

 

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk bestaat het 2de deel van de ALV (20.30 – 21.30) uit een themabespreking.
De gastspreker, de heer Jerome van Dongen, bijzonder lector interprofessionele samenwerking in de wijk en kwartiermaker onderzoek & innovatie bij de MIK & PIW Groep zal u meenemen naar

‘de toekomst van de zorg’ en het interprofessioneel werkleercentrum.

Het leerwerkcentrum is een samenwerkingsverband van Zuyd Hogeschool, het VISTA College, de gemeente Meerssen, de innovatiewerkplaats van MIK & PIW Groep en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen om de vitaliteit verbeteren in de Meerssense wijken en buurten.

 

Enige dagen voor de ALV van 14 november a.s. ontvangt u de definitieve agenda en bijbehorende vergaderstukken.

 

Zou U zo goed willen zijn mij te informeren of U naar de vergadering komt;  vroom@home.nl  

 

Tevens heeft U vragen voor de inleider mbt toekomst in de zorg wil deze eveneens naar mij mailen voor 1 november opdat we de heer van Dongen daar tijdig over kunnen informeren

 

 

Met vriendelijke groet

 

Nico Vroom  secretaris.