ALGEMENE LEDENVERGADERING BRUG-M EN PRESENTATIE OVER PROOSDIJPARK

 

De lokale politieke partij BRUG-M heeft op dinsdag 19 maart haar Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze vergadering is uiteraard voor leden van de partij bedoeld, maar het is een openbare bijeenkomst, dus ook belangstellende andere inwoners van de gemeente Meerssen zijn van harte welkom. Wellicht een goede gelegenheid voor niet-leden om met onze partij en de lokale politiek kennis te maken - en wie weet: om zich daarna bij BRUG-M aan te sluiten.

De vergadering begin om 19.30 uur en wordt gehouden in de zaal van café Walk Inn te Ulestraten (Groot Berghem 2).

Agenda ALV

Tijdens de ALV, die duurt tot ca. 20.30 uur, komen het Jaarverslag en Jaarrekening 2023 en de Begroting 2024 aan de orde. Daarnaast zal de fractievoorzitter van BRUG-M een overzicht geven van de belangrijkste onderwerpen die in het afgelopen jaar in de gemeenteraad werden behandeld en die impact hebben op de inwoners van onze gemeente. Daarbij wordt ook ingegaan op de huidige politieke situatie in de gemeente Meerssen, de rol die BRUG-M speelt en welke onderwerpen prioriteit krijgen. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de raadsleden van BRUG-M.

Presentatie over Proosdijpark

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst (van ca. 20.30 tot 21.30 uur) wordt ingevuld door een informatieve lezing/presentatie, dit keer over het historische Proosdijpark in Meerssen.

In deze presentatie wordt door de Meerssense landschapsarchitect Barry Kerckhoffs aan de hand van kaarten, historische foto's en analyses inzicht gegeven in de ontwikkeling van het Proosdijpark, in het bijzonder over de periode 1792-2005. Daarnaast wordt ook ingegaan op het belang van groen-blauwe structuren in stedelijk gebied.

Belangstellenden kunnen ook ervoor kiezen om de ALV over te slaan en alleen de lezing bij te wonen.