Motie van BRUG-M over PIP (proefdraaien straalmotoren) en Exploitatie Maastricht Aachen Airport unaniem aangenomen!

 

De fractie van BRUG-M heeft zich in de raadsvergadering van 1 februari 2024 wederom ingezet voor de belangen van onze inwoners.

Dit keer ging het over het PIP (proefdraaien straalmotoren in de open lucht op Maastricht Aachen Airport (MAA) en over de voorgenomen exploitatievergunning van MAA (naar maximaal 49.995 vliegbewegingen per jaar).

Het College van B&W kan, mede namens de gemeenteraad, vóór 8 februari een zienswijze indienen bij het provinciebestuur betreffende het PIP  en vóór 10 februari bij de minister tegen de voorgenomen exploitatievergunning van MAA.

Ter ondersteuning van die in te dienen zienswijzen heeft raadslid Gerrit van der Bijl namens de fractie BRUG-M een motie ingediend (zie bijlage). Deze motie kreeg unanieme steun van de gemeenteraad en werd dus aangenomen.

Uiteraard zijn wij tevreden over dit resultaat, dat mede tot stand kwam dankzij de ondersteuning van een gemotiveerde wethouder Vanessa de Rond in dit dossier.

Het blijft wel verwonderlijk dat geen van de andere fracties in duidelijke bewoordingen de steun uit wilde spreken, zodat op zo’n voor de inwoners van Groot Meerssen uiterst belangrijk dossier geen openbare gedachtewisseling tot stand kwam.