NIEUWE VERGADER-REGLEMENTEN: NOG MEER VERBAZING BIJ DE FRACTIE BRUG-M

 

De meerderheid van de gemeenteraad wil de kwaliteit van het debat verbeteren door een andere vergaderwijze in te voeren, het zgn. BOB-model, met drie fasen: Beeldvorming - Oordeelsvorming - Besluitvorming. In beginsel is de fractie BRUG-M het eens met die aanpak, maar zoals die nu is uitgewerkt, daar kan de meerderheid van onze fractie niet mee akkoord gaan.

Zo zijn er in het kader van die nieuwe aanpak nieuwe vergaderreglementen ontworpen door een extern adviseur. De fractie BRUG-M heeft zowel voor als tijdens de raadsvergadering aangetoond dat het drietal reglementen, die de adviseur had opgesteld ten behoeve van dat vergadermodel, diverse  onjuistheden en verkeerde verwijzingen bevatte, zelfs tegenstrijdigheden met de Gemeentewet.

Tijdens de raadsvergadering kreeg de extern adviseur het woord en beaamde hij ook enkele van die fouten. De fractie BRUG-M heeft voorgesteld om de fouten te corrigeren en de dan bijgestelde reglementen in de volgende raadsvergadering te behandelen – dat lijkt ons de meeste logische en ook de meest zorgvuldige stap. Echter: de coalitiepartijen Lokaal DNA, KIJK!!! en CDA wilden het voorstel van de reglementen, ongeacht de fouten, perse vaststellen. En dat gebeurde tot onze verbazing dan ook.  De raad gaat dus in de nieuwe vergaderaanpak werken met nieuwe reglementen die volgens ons niet deugen. Dat lijkt ons vragen om problemen.

U begrijpt: de fractie BRUG-M heeft tegen de voorgestelde reglementen gestemd. Dat gebeurde in meerderheid binnen de fractie. Een van onze fractieleden wil het traject in de voorgestelde vorm een kans geven en heeft voorgestemd.