Frank Lam benoemd als vervangend raadslid en Jacques Arntz waarnemend fractievoorzitter, i.v.m. afwezigheid Jan Gulikers (fractievoorzitter BRUG-M) wegens langdurig ziekteverlof.

Raadslid en tevens fractievoorzitter van BRUG-M in de gemeenteraad, Jan Gulikers, is sinds maandag 1 april met ziekteverlof als raadslid. Inmiddels heeft Jan een operatie in het MUMC ondergaan en is hij nu thuis herstellende van deze ingreep.  Wettelijk is bepaald dat langdurig ziekteverlof van raadsleden minimaal een periode van 16 weken dient te omvatten, die vervolgens maximaal 2x verlengd kan worden met eenzelfde duur. Dat betekent dat het ziekteverlof van Jan - en dus ook zijn afwezigheid in de gemeenteraad - zondermeer zal duren tot 22 juli.

Bestuur, fractie en steunfractie van BRUG-M wensen Jan uiteraard van harte beterschap en een goed herstel toe.

 

Benoeming Frank Lam als vervangend raadslid

Tijdens de raadsvergadering van 11 april jl. werd Frank Lam benoemd als

raadslid, dit ter vervanging van Jan Gulikers tijdens diens ziekteverlof.

Frank, woonachtig in de kern Meerssen, stond zowel bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2018 als die in 2022 op de kandidatenlijst van BRUG-M. Hij is sinds maart 2018 actief voor BRUG-M als burgerlid van de Raadsadvies-commissie (heet momenteel Oordeelsvormende Raadsbijeenkomst).

Frank: veel succes en voldoening gewenst in je nieuw taak als raadslid!

                                          Installatie van Frank Lam als raadslid

                                          door burgemeester Mirjam Clermonts

Jacques Arntz vervangend fractievoorzitter

Jacques Arntz, raadslid van BRUG-M sinds 2014, neemt

tijdelijk het fractievoorzitterschap op zich gedurende de

afwezigheid van Jan Gulikers. Ook Jacques wensen we

veel succes toe.