Over het logo van Brug-M

5 Kernen

 

Allereerst de naam: BRUG-M.

Opgebouwd uit de eerste letter van de namen van de vijf kernen binnen de gemeente Meerssen:

- Bunde
- Rothem
- Ulestraten
- Geulle
- Meerssen.

De letters staan stevig, in een robuuste lettertype en een krachtige kleur, om daarmee uit te drukken dat het gaat om een stevige, stabiele partij die ergens voor staat.

5 Poppetjes

 

De vijf ‘poppetjes’ stellen de vijf kernen van de gemeente Meerssen voor: Bunde, Rothem, Ulestraten, Geulle en Meerssen zelf - alle met een eigen kleur als symbool voor de eigen identiteit van elke kern.

De vijf poppetjes vormen samen een brug, hét symbool bij uitstek voor ’verbinding’ dat de partij probeer te realiseren binnen de Meerssense samenleving: tussen gemeentebestuur en burgers en tussen inwoners onderling.

4 Bogen

 

De 4 bogen staan symbool voor de 4 voormalige gemeenten waaruit Meerssen is ontstaan (tot 1984 waren Meerssen, Bunde, Geulle en Ulestraten nog zelfstandige gemeenten).

De letters van BRUG-M worden weerspiegeld; daarmee wordt uitgedrukt dat de partij zoekt naar feedback van leden en inwoners, die de fractie en partijbestuur een spiegel kunnen voorhouden.

De partij wil ook een afspiegeling van de lokale samenleving zijn.

1 Groene Lijn

 

Door en naast de bogen van de brug is een groene, horizontale lijn zichtbaar.

Die staat enerzijds symbool voor de horizon, het toekomstperspectief waar de partij aan wil werken voor alle burgers binnen de gemeente.


De groene kleur van die lijn symboliseert het groene, landelijke karakter van en het vele natuurschoon binnen de gemeente.