Tiny Gorissen

Contactinformatie:

Tiny Gorissen


E-Mail: tiny.gorissen@meerssen.nl

Tel: 06-42512113

Ik ben Tiny Gorissen ( 17-02-1961) en sinds 2014 raadslid en vice-fractievoorzitter bij Brug-M:

Mijn hart, ervaring en deskundigheid ligt bij mensen in het algemeen, maar zeker in het bijzonder bij mensen - die het om wat voor reden dan ook - tijdelijk of langdurig- hulp, zorg of andere ondersteuning nodig hebben.

Ik sta voor een lokale overheid die naast zijn inwoners staat en mensen verder helpt, maar vaak weten mensen de hulp niet te vinden of zijn er teveel drempels te nemen.

Helaas leven we in een ingewikkelde maatschappij waarbij kwetsbare mensen buiten de boot dreigen te vallen.

Er zijn weinig raadsleden die directe ervaring en deskundigheid hebben in het Sociaal Domein. Door mijn werk als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Mondriaan in Maastricht, heb ik ruim 37jaar brede praktische ervaring en deskundigheid binnen het Sociaal Domein opgebouwd.

Deze heb ik de afgelopen 8 jaren als raadslid kunnen inzetten binnen dit belangrijke domein waar het gaat om:

- WMO ( Wet maatschappelijke ondersteuning)

- Jeugdzorg

- Armoede en schuldhulpverlening

- Ouderenbeleid, waaronder de Huiskamers in de verschillende kernen

- Dementie-vriendelijke gemeente

- Gezondheidszorg/ jeugdgezondheidszorg

- Beleid Beschermd Wonen

- Beleid statushouders etc etc

Graag zet ik mij samen met onze actieve fractieleden van Brug-M ook de komende jaren in om de belangen van alle inwoners van alle kernen binnen het Sociaal Domein te behartigen!

Zijn er vragen, neem gerust contact op via 06 - 42512113 of via tiny.gorissen@meerssen.nu