Machiel Lucassen

Mijn naam is Machiel Lucassen. Ik ben 51 jaar en ik woon inmiddels al bijna mijn hele leven in Ulestraten. In het dagelijks leven ben ik supervisor maintenance bij de Maastrichtse vestiging van het internationale chemieconcern Valtris.

Ik ben een nieuw gezicht op de lijst van BRUG-M. De afgelopen jaren heeft de politiek mijn interesse weten te vangen. Ik heb de gemeentepolitiek op de voet gevolgd en heb daarbij gezien dat er kansen liggen voor een partij die vanuit de inhoud meedenkt en meedoet. En iets kan betekenen voor wat betreft de omgangsvormen in de politieke arena in Meerssen: die moeten écht beter.

Ik ben breed geïnteresseerd maar wil me de komende jaren specifiek op een aantal zaken gaan richten:

- De problematiek rond de St. Catharinastraat Ulestraten moet goed worden aangepakt, geen tijd meer voor getreuzel. Er moet een oplossing komen voor de bewoners die hinder en nadelen hebben ondervonden

- Een dienstbare gemeente, dat is wat we nodig hebben. Een gemeente die beter naar hun burgers luistert, een gemeente die hun inwoners helpt waar nodig, een gemeente die zich aan hun afspraken houdt.

- Wonen in je vertrouwde omgeving is van essentieel belang. Dat geldt voor ouderen, maar zeker ook voor starters op de woningmarkt. Als die woningmarkt in beweging is en kansen biedt voor iedereen, kunnen we jonge mensen aan onze gemeente binden. Er moeten dus meer betaalbare woningen komen voor starters en senioren. Het ‘omkatten’ van andersoortig vastgoed vind ik daarbij voor de hand liggen. Kijk eens naar het oude gemeentehuis van Ulestraten? Dat is aan het verpauperen omdat de (ver)bouwplannen maar niet van de grond komen.

- Wonen in Meerssen is veel te duur voor hetgeen wat de burger er maar voor terug krijgt. De woonlasten mogen geen cent verder omhoog.

Over mijn speerpunten ga ik graag met je in gesprek. Ik ben te bereiken via 0620043510.