Daan Schatteman

Mijn naam is Daan Schatteman, ben geboren in 1936 in Sas van Gent, gehuwd met Iele Lenssen en vader van een dochter en een zoon en opa van 4 kleinkinderen en een achterkleinkind. Mijn Limburgse vrouw en ik wonen sinds 1983 in Ulestraten.

Ondanks mijn Belgische nationaliteit en opgeleid als sociaal assistent in Leuven, startte mijn loopbaan in Maastricht in1959  bij Bijzondere Sociale Zorg. Gedurende 14 jaar heb ik daar in uitvoerende en leidinggevende functies gewerkt, o.a. t.b.v. de sanering van de Stokstraat en in diverse buurthuizen en wijkcentra in Maastricht West en het Wittevrouwenveld.

Van 1973 tot 2001 werkte ik in het Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal zowel uitvoerend als leidinggevend o.a. directie verpleeghuis. De laatste 3 jaar leidde ik als bouwcommissaris de voorbereidingen voor nieuwbouw van psychiatrische woonvormen, het verpleeghuis Grubbeveld, een nieuwe opnamekliniek en de sloop van de Vijverdalflat.

Van 1970 tot 1990 was ik ook als parttime docent (management) verbonden aan de Sociale Academie te Sittard en aan het Postuniversitair Centrum te Diepenbeek(Masters-opleiding). In 1990 volgde ik zelf nog de opleiding verpleeghuisdirectie bij Sociale Geneeskunde in Utrecht.

Sinds 2002 ben ik als vrijwilliger actief als vertrouwenspersoon voor een zestal verzorgings- en verpleeghuizen van de Cicero-zorggroep waaronder Ave Maria in Geulle en nu voor alle verpleeghuizen van Envida waaronder Beukeloord, de Wilgenhof en de Wilg in Meerssen en Bunde.

In de academische werkgroep ouderenzorg  Limburg werk ik mee aan onderzoek naar het verpleeg(t)huis van de toekomst.  Bij Burgerkracht ben ik nog adviserend actief voor de vertrouwenspersonen wet Zorg en Dwang. Ik ben sinds 4 jaar mantelzorger voor mijn echtgenote.

Verder genieten wij van ons mooie dorp en de vele actieve verenigingen die op allerlei gebieden mensen bij elkaar brengen om het leven te delen en te genieten. Ik ben erelid van de Golfclub Meerssen waar ik 6 jaar bestuurslid was en mocht meewerken aan het uitbreiden en moderniseren van de club en de baan.

Graag wil ik mijn kennis en ervaring ten dienste stellen van partij Brug-M die m.i. de voorbije jaren heeft laten zien waar de partij voor staat. Ik deel hun opvattingen en ondersteun die waar dat mogelijk is. Verbinden en met iedereen samen werken aan de toekomst van Meerssen in zijn kernen onder het motto: “Hard op de zaak maar zacht op de persoon”.