ARTIKEL 40-VRAGEN VAN FRACTIE BRUG-M AAN COLLEGE BETREFFENDE DE OVERSTROMING

ARTIKEL 40-VRAGEN VAN FRACTIE BRUG-M AAN COLLEGE BETREFFENDE DE OVERSTROMING

De raadsleden van de fractie BRUG-M hebben, conform artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeente Meerssen, schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de aanpak van het gemeentebestuur tijdens de overstroming, alsook tijdens de nasleep van deze enorme wateroverlast. Die vragen gaan over de afhandeling van de schade, over de tijdelijke huisvesting van gedupeerden die tijdelijk hun huis niet kunnen bewonen en over de noodzakelijk geachte evaluatie van de aanpak van de gemeente. Daarnaast heeft de fractie kritische kanttekeningen geplaatst betreffende de informatie aan inwoners tijdens en na de overstroming. De volledige brief is via deze link te lezen: https://www.brug-m.nl/documenten/documenten-overzicht/148-vragen-betreffende-nasleep-overstroming-2

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.