BESLUIT GEMEENTERAAD MEERSSEN: ‘NEE’ TEGEN HET PROEFDRAAIEN VAN STRAALMOTOREN IN DE OPEN LUCHT OP MAASTRICHT AACHEN AIRPORT

In de raadsvergadering van 15 april 2021 heeft de gemeenteraad van Meerssen besloten zich uit te spreken tégen het proefdraaien  van straalmotoren in de open lucht op Maastricht Aachen Airport. Dat gebeurde via een motie die door de fractie BRUG-M was ingediend en die door een meerderheid van de raad (9-6) werd aangenomen.

BRUG-M-raadslid Gerrit van der Bijl gaf een toelichting op de motie en benadrukte in zijn betoog de wenselijkheid en noodzaak van een stellingname door de gemeenteraad. Hij wees daarbij op de geluidsoverlast, de stank en de vrijkomende fijnstof die dat proefdraaien veroorzaakt in de ‘achtertuin’ van diverse bewoners van Ulestraten en Moorveld. Dit proefdraaien gebeurt overigens nu al - zonder dat daarvoor de vereiste vergunning is afgegeven en dan ook nog op een plek die de omgeving op geen enkele wijze beschermt tegen deze overlast. Dit proefdraaien zonder vereiste vergunning wordt gedoogd - daartegen wordt dus niet handhavend opgetreden. 

Nu het provinciebestuur onlangs heeft aangekondigd dat zij via het zgn. Provinciaal Inpassingsplan (doorgaans afgekort als PIP) het proefdraaien van deze zware straalmotoren structureel mogelijk wil maken, was een actie van de gemeenteraad van Meerssen naar de mening van BRUG-M noodzakelijk.

De oorspronkelijke motie van BRUG-M werd aangepast na een inhoudelijke bijdrage van raadslid Marcel Dassen van de fractie KIJK!!!, die evenals raadslid Van der Bijl  het gedogen door de provincie aan de kaak stelde en ervoor pleitte dat de gemeenteraad zich tegen dit gedogen zou uitspreken. Het proefdraaien wordt nu toegestaan zonder milieuvergunning, in afwachting van een bestemmingsplan dat nog een inspraakprocedure moet doorlopen en eventueel daarna nog al dan niet door het provinciebestuur als onderdeel van een Provinciaal Inpassingsplan kan worden vastgesteld.

Na een kort telefonisch overleg tussen beide raadsleden werd de motie uitgebreid met een uitspraak dat de gemeenteraad ook het huidige gedogen van het proefdraaien van de straalmotoren in de openlucht onaanvaardbaar vindt.

De tegenstemmers gaven aan, in navolging van wethouder IJff, dat zij de motie voortijdig vonden,  omdat het provinciebestuur eerder heeft toegezegd dat de raad van Meerssen nog betrokken zou worden in de procedure. De voorstemmers hadden er echter meer vertrouwen om nú reeds een positie in te nemen, zodat het provinciebestuur en de buurgemeente op de hoogte zijn van de opvatting van de gemeenteraad van Meerssen. De voorstemmers - in dit geval de volledige fracties van BRUG-M en Het Origineel, de raadsleden Dassen en Smeets van de fractie KIJK!!! en raadslid Hendriks van de fractie FOCUS - vormden de meerderheid, zodat er een raadsbesluit werd genomen, waarin staat dat:

  • 1) het proefdraaien van straalmotoren, zoals geregeld via een Provinciaal Inpassingsplan, alleen bespreekbaar is in een nog te realiseren inpandige ruimte die voldoende soelaas biedt tegen de reeds genoemde geluidsoverlast, stank en vrijkomende fijnstof;
  • 2) het huidige gedogen van het proefdraaien van straalmotoren, in afwachting van een Provinciaal Inpassingsplan, volstrekt onaanvaardbaar is.

We zijn uiteraard zeer benieuwd naar het vervolg van deze kwestie!

Fractie BRUG-M

Voor de motie zie: 

 https://www.brug-m.nl/documenten/documenten-overzicht/145-2021-04-15-motie-brug-m-inzake-proefdraaien-straalmotoren-maa-aangenomen-zie-hoofdelijke-stemming

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

Gravatar
Schrijvers
Uitstekende motie. De mate van overlast voor vele inwoners van Ulestraten is onaanvaardbaar en buiten proportioneel. Niet alleen het langdurige lawaai maar ook de kerosine stank en fijnstofuitstoo t. Onbegrijpelijk dat dit gedoogd wordt in de directe nabijheid van gevoelige objecten zoals woningen en een basisschool. Chapeau brug-m! Mevr. Mr. Schrijvers, Ulestraten.

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.