MOTIES EN AMENDEMENT VAN BRUG-M IN DE RAADSVERGADERING VAN 18 MAART

In de raadsvergadering van donderdag 18 maart diende de fractie BRUG-M diverse moties (voorstellen) in én een amendement (voorstel tot wijziging van een voorstel van het College aan de raad). Enkele moties werden jammer genoeg niet aangenomen, maar diverse moties én het amendement kregen wél voldoende steun, zelf unaniem! Een overzicht:

AMENDEMENT BRIEF OVER RAPPORT VAN GEEL

Middels een amendement (wijzigingsvoorstel) van de fractie BRUG-M is de brief van de gemeente Meerssen aan het provinciebestuur over het Rapport Van Geel over de toekomst van MAA aangepast en aanmerkelijk sterker geworden. Verantwoordelijk wethouder IJff gaf aan dat hij de wijzigingen die raadslid Gerrit van der Bijl namens BRUG-M had voorgesteld prima suggesties vond en vervolgens werd ons amendement door alle fracties gesteund. En dus gaat er een aangepaste brief over het Rapport Van Geel naar het provinciebestuur (zie bijlage).

MOTIE OVER SCHADE INWONERS DOOR VLIEGINCIDENT

BRUG-M heeft vrijwel direct na het recente vliegtuigincident aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Limburg een brief gezonden met de oproep om de gedupeerde inwoners daadwerkelijk te helpen. Vervolgens heeft raadslid Gerrit van der Bijl deze oproep omgezet in een motie voor de raadsvergadering met hetzelfde doel. Ongeveer gelijktijdig werd door de fractie Lokaal DNA een gelijksoortige motie bekend gemaakt. Door een goede samenwerking tussen beide fracties werden beide moties in elkaar geschoven tot één nieuwe motie, die raadsbrede steun kreeg. Via deze motie wordt een oproep gedaan aan het provinciebestuur om meer te doen dan een emailadres voor gedupeerde inwoners te openen, maar nu ook de schade bij de gedupeerde inwoners voor te schieten en zelf de claims over te nemen.

MOTIE OVER WACHTGELD

Middels de tweede motie van BRUG-M werd de Minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamerleden gevraagd om toch nog eens nadrukkelijk te kijken naar de onredelijke uitkomsten van de wachtgeldregeling voor wethouders, zoals deze onlangs in Meerssen heeft uitgepakt. Ook die motie werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

MOTIE OVER EERSTE BOOM HERDENKINGSBOS

Een derde motie van BRUG-M kreeg eveneens de steun van de gehele raad.

BRUG-M deed in deze motie het voorstel om bij de start van het Herdenkingbos de eerste boom namens het gemeentebestuur te planten als herinnering aan de eerste burgemeester van de in 1982 heringedeelde gemeente Meerssen, de onlangs overleden Jan Mans.

Toen ons initiatief werd voorgelegd aan de andere fracties werd instemmend gereageerd, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot het indienen door BRUG-M mede namens alle andere fracties in de Raad en uiteraard ook een unanieme steun in de raadsvergadering.

Overigens: het besluit tot het realiseren van een Herdenkingsbos werd enkele jaren geleden (2016) al genomen, toen door een initiatiefvoorstel van de fractie BRUG-M.

VERWORPEN MOTIES

Er werden ook moties van de fractie BRUG-M verworpen. De meerderheid van de raad, bij deze moties bestaande uit de coalitiepartijen Lokaal DNA, CDA, KIJK!!! en FOCUS, steunde de volgende moties niet:

  • motie om het eerdere raadsbesluit tot schrappen van de tegemoetkoming in de kosten van aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen in de bijstand te heroverwegen en zelfs terug te draaien;
  • motie om het project “Revitalisering organisatie gemeente” te heroverwegen;
  • motie om de afwijzing van het eerdere aanbod van de provincie (inzake de toekomst van de gemeente Meerssen) te heroverwegen en alsnog in te gaan op dit aanbod (motie werd samen met de fractie van Het Origineel ingediend).

Nadere informatie over deze verworpen moties is te lezen op onze website (www.brug-m.nl) en via de facebookpagina van onze partij.

INTERESSE IN BRUG-M?

BRUG-M staat voor transparantie en openheid van de overheid, ook op lokaal niveau. Onze partij is tevens gericht op kwaliteit en deskundigheid van het gemeentebestuur en een debat in de raad op inhoud. Zie verder op de website voor onze kernwaarden en speerpunten:

www.brug-m.nl

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u interesse in onze partij? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zal een van onze raadsleden contact met u opnemen.

Tot slot: de in dit artikel vermelde moties en het amendement, alsook de brieven waarnaar verwezen wordt, zijn te vinden onder de tab documenten.

Raadsfractie en bestuur Partij BRUG-M

 Bijlagen:

BIJLAGE BIJ AMENDEMENT REACTIE RAPPORT VAN GEEL OP ZOEK NAAR VERBINDING

AMENDEMENT BRUG-M INZAKE RAPPORT VAN GEEL

MOTIE BRUG-M INZAKE OPROEP TOT WIJZIGING WET APPA

MOTIE GEDUPEERDEN VLIEGINCIDENT

Geplaatst door : Angélique van Geel-Laven

1000 Resterende tekens


Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.